Forum Branżowe

2019-04-03

W magazynie Forum Branżowe | nr 3 (191) | marzec 2019 | ukazał się wywiad dotykający konsekwencji w sytuacji, w której prawa do firmy są w majątku wspólnym małżonków. Co dzieje się w przypadku konfliktu małżonków?