Fundacja rodzinna – nowy instrument prawny w sukcesji mienia

Fundacja rodzinna w Polsce (za granicą znana jako fundacja prywatna) ma być lekarstwem na wyzwania sukcesyjne w procesach zmiany pokoleniowej, które zachodzą w naszej gospodarce. Jej głównym zadaniem jest zachowanie integralności majątku oraz rodziny, która ten majątek wypracowała i czerpie korzyści z niego i generowanych dochodów. Kształt fundacji rodzinnej zależy od głównego architekta, którym jest fundator.

Fundacja rodzinna, choć praktykowana od maja ’23, nadal pozostawia wiele pytań. Dla środowiska prawniczego jest nowym zagadnieniem, o którym warto mówić i pisać. Od nas prawników zależy właściwe stosowanie prawa – zgodnie z naturą prawną, celem i ramami prawnymi, które F.R. daje w procesach sukcesji.

Kliknij, żeby przeczytać cały artykuł (strona 31)