Dziedziczenie firm wpływa na ich wielopokoleniowość

Artykuł ukazał się w numerze 7(134)/2022 listopad/grudzień “Nowego Kamieniarza”. 

W przestrzeni prawnej i gospodarczej Unii Europejskiej tematyka firm rodzinnych zajmuje ważną pozycję. Firmy rodzinne poddawane są także pracom badawczym i naukowym. Od kilku ostatnich lat istotną potrzebą jest uzyskanie statystyk dotyczących liczebności firm rodzinnych i zjawisk im towarzyszących zarówno w UE, jak i w poszczególnych krajach.