W. Grochowski, prezes grupy Arche: “Było to ryzykowne, ale się udało”

Wywiad ukazał się 3 lutego 2021 r. na stronie internetowej Business Centre Club.

Bo gdzie w czasie pandemii niejedna firma staje przed kolejnymi wyzwaniami, tam optymizm, etos pracy, wartości decydują o tym, że zakasuje się rękawy, nie czeka na dotacje, a szuka rozwiązań i nowych inwestycji, wykorzystując doświadczenie, potencjał w ludziach, by robić to, co potrafi się najlepiej – biznes. Wiosna zawsze przyjdzie, i wie to każdy ogrodnik.

Agnieszka Krysik: Panie Prezesie, dlaczego Grupa Arche?

Władysław Grochowski: To był rok 90., jak zakładaliśmy firmę. Potrzebowaliśmy nazwy, wtedy wziąłem „Słownik Wyrazów Obcych”. Słowo „arche” mi się spodobało, bo to z greckiego znaczy początek rzeczy, prasubstancja czyli to, od czego się zaczyna. Dlatego Arche.

Przeczytaj całość na stronie Business Centre Club.