Co z pracownikami po śmierci pracodawcy – na pomoc przychodzi zarządca sukcesyjny

2018-11-14

Dziś na stronach portalu prawo.pl pojawił się artykuł dotyczący wchodzącej w życie 25 listopada ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, w którym kilku słów komentarza udzieliła mec. Agnieszka Krysik.

‘…Agnieszka Krysik, radca prawny, wspólnik w Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych, autorka bloga SUKCESja, oraz ekspert BCC ds. przedsiębiorczości rodzinnej i sukcesji w biznesie wskazuje, że celem wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych jest istniejąca potrzeba ograniczenia ryzyk po stronie pracowników związanych z nagłą utratą pracy oraz ryzyk gospodarczych po stronie przedsiębiorstwa i związanych ze śmiercią pracodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Z perspektywy obrotu gospodarczego ważnym zagadnieniem jest stałość warunków zatrudnienia zarówno po stronie pracownika jak i pracodawcy. Ustawa daje możliwość ich zachowania w obliczu decyzji co do dalszej kontynuacji przedsiębiorstwa.’

i dalej czytamy:

‘…Pierwszeństwo w zatrudnieniu.

Ważną kwestią jest też wprowadzenie tzw. pierwszeństwa w zatrudnieniu. Mecenas Agnieszka Krysik wyjaśnia, że dotyczy to sytuacji ponownego zatrudniania pracowników w tej samej grupie zawodowej. – Ustawa wprowadza obowiązek zatrudnienia na poprzednich warunkach pracownika, którego umowa o pracę wygasła z powodu śmierci pracodawcy, jeżeli pracownik ten zgłosi zamiar podjęcia zatrudnienia w ciągu miesiąca od dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego – mówi.’

oraz

‘…Krok w dobrym kierunku, ale (…) Mec. Agnieszka Krysik mówi, że z perspektywy systemowej mogą się pojawić potrzeby prawne doregulowania wprowadzanych rozwiązań. Obecnie jednak ustawa – choć w wielu obszarach zawierająca potrzebę dalszych zmian – jest krokiem na przód w kierunku utrzymania i dalszego rozwoju działających przedsiębiorstw, w tym wielu firm rodzinnych – podsumowuje.’

Cały artykuł dostępny tutaj