O blogu

Firma  rodzinna  to  skomplikowana  sieć  połączeń  i  relacji – zarówno  czysto  biznesowych,  jak  i  emocjonalnych.  Jednym  z  wielu  obszarów  tego ekosystemu jest aspekt prawny,  o  którym  to głównie  będę  pisać  na  blogu.  Zagadnienia    prawne   są   nieodzownym   elementem   każdej   zmiany  w   zakresie   własności  firmy. W  poszczególnych  artykułach  będę  tłumaczyć  istotę  i  charakter  sukcesji  oraz  to,  jak  właściwie  podejść  do  tego  skomplikowanego  i  trudnego  procesu.  Jego udane przeprowadzenie – również od strony prawnej – ma niezaprzeczalny wpływ nie tylko na relacje handlowe, rodzinne, właścicielskie, ale także na wartość, markę i wizerunek firmy rodzinnej, a nawet na jej rynkową wycenę. To, jakie rozwiązania biznesowe i prawne właściciele biznesu zadecydują wdrożyć w procesie przekazania sterów firmy, wpływa na trwałość przedsięwzięcia i przyszłość tak firmy, jak i całej rodziny.

Rozumiem proces sukcesji, ponieważ moja rodzina również prowadzi rodzinny biznes. Dzięki  temu  patrzę  z  szerszej  perspektywy  na  sukcesję.  Znam  emocjonalne  otoczenie  procesu  po  stronie  założycieli  firmy,  a  także  potrzebę  swobodnego  wyboru własnej ścieżki zawodowej po stronie dzieci założycieli. Wiem, na czym polega proces dojrzewania do decyzji „którą drogę wybrać?” i poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „czy mam gen przedsiębiorcy?”. Znam też potrzebę znalezienia własnego sposobu na realizację procesu sukcesji. Sama zadaję sobie pytania, jak przekazać wartości, wizję, sposób myślenia czy realizowania postawionych celów kolejnemu pokoleniu, które z pewnością będzie też szukać własnej drogi w biznesie lub poza nim.

Zdobywane przez wiele lat doświadczenie prawne oraz sytuacja rodzinna pozwalają mi spojrzeć na proces sukcesji z szerszej perspektywy. Na moim blogu będę się dzielić swoimi spostrzeżeniami i wiedzą w tym zakresie. Wierzę, że to pomoże Państwu skuteczniej przeprowadzić sukcesje we własnych firmach.

 

~Agnieszka Krysik~