SUKCESja nie tylko dla firm rodzinnych i SUKCES oparty o statut fundacji rodzinnej

Artykuł ukazał się w portalu “My company Polska” 30 marca 2023 r. 

Choć nazwa ustawy „o fundacji rodzinnej” może sugerować, że jest to rozwiązanie dla firm rodzinnych, tak takiego rygoru nie ustanawia. Fundacja Rodzinna to rozwiązanie dające narzędzie dla sukcesji majątku wniesionego przez fundatora (osoba fizyczna). Jej celem jest zapewnienie integralności mienia i wzmocnienie więzi rodzinnych (ograniczenie ryzyka konfliktu przy podziale majątku spadkowego). Co ważne celem założenia fundacji rodzinnej nie powinien być cel ekonomiczny – podatkowy, a cel sukcesyjny (cel szczegółowy). To on wyznacza naturę FR. I jest kluczowy da prawidłowego funkcjonowania FR. W oparciu o ten cel kształtowany jest statut, polityka dotycząca zarządzania mieniem (akcjami, nieruchomościami, środkami pieniężnymi, udziałami), zakres dozwolonej działalności gospodarczej, zasady organizacji organów fundacji i rola operatora FR (zewnętrznego podmiotu serwisującego FR). 

[KLIKNIJ, ŻEBY PRZECZYTAĆ CAŁOŚĆ]