Wpisy

Dobry moment na sukcesję?

„Firma rodzinna to indywidualna nić powiązań prawnych. Ich charakter wynika z historii powstania firmy, konstrukcji prawnej formy prowadzenia, a także z więzi prawnych jakie wiążą właścicieli, małżonków i pozostałych członków rodziny.”

Czytaj więcej
Kogo dotyczy?

Uczestnicy Sukcesyjnych Programów Motywacyjnych.


Czytaj więcej
Jak przekazać firmę dzieciom?

„Wiele rozmawiamy na temat najlepszego procesu sukcesyjnego. Każda firma rodzinna cechuje się indywidualnym środowiskiem, zarówno organizacyjnym, jak i rodzinnym. I jak w przypadku każdej większej zmiany dotychczasowe środowisko wymaga przewartościowania.”

Czytaj więcej
Konstytucja rodzinna i dokumenty towarzyszące procesowi sukcesji

„Proces sukcesji najczęściej kojarzony jest z przygotowaniem testamentu albo umowy darowizny. Co wybrać? To zależy od formuły i momentu przekazania majątku.”

Czytaj więcej
Czy audyt prawny w procesie sukcesji jest konieczny?

Kondycja prawna przedsiębiorstw jest zróżnicowana i często zależy od liczby przedsięwzięć gospodarczych, w których przedsiębiorca brał udział. Jest tak dlatego, że w wielu przypadkach określone działania wiążą się z obowiązkiem wykazania posiadania przez przedsiębiorcę określonych relacji prawnych istniejących w przedsiębiorstwie.

Czytaj więcej
Podatki w sukcesji

Czy aspekty podatkowe często są kluczowym czynnikiem przy wyborze modelu przekazania biznesu określonym osobom?
Tak, one ważą określone decyzje. Dlaczego?Czytaj więcej
Fundacja prywatna 

Właściciele polskich firm rodzinnych coraz częściej dostrzegają potrzebę zapewnienia wielopokoleniowego zarządzania swoim biznesem. W wielu przypadkach możliwe to będzie z udziałem fundacji prywatnej, rodzinnej. 

Czytaj więcej
Sukcesja w rolnictwie

Rolnictwo jest szczególnym obszarem polskiej przedsiębiorczości, który przechodzi transformację wymuszoną przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Jej ramy wyznaczają czynniki ekonomiczne, na które składają się m.in. programy wsparcia z udziałem środków publicznych. Gospodarstwa rolne to najczęściej wielopokoleniowe przedsiębiorstwa rodzinne.

Czytaj więcej
Przykłady sukcesji

Każda sukcesja to indywidualny proces. W wielu procesach można wykorzystać podobne rozwiązania, choć niegdy nie będą identyczne.

Czytaj więcej
Jednoosobowa działalność gospodarcza – zalety i wady, potrzeba rozwiązań

Korzyści z nowych regulacji prawnych – czy „ustawa o zarządzie sukcesyjnym” wzmocni bezpieczeństwo w obrocie gospodarczym?

Czytaj więcej
Family Start-UPs

„Jak często wdrażacie Państwo nowe pomysły w Waszym biznesie? Jak wiele tych pomysłów dostarczają Wam wasi przyszli sukcesorzy? Czy zastanawialiście się jak zrealizować nowe wyzwania? Jak je sfinansować? I jak innowacyjność połączyć z oszczędnością i wzrostem konkurencyjności?”

Czytaj więcej