Forum Branżowe

 
 

Dwa w jednym – czym może być…a czym jest konstytucja rodzinna?

Konstytucja rodzinna – czy w sukcesji potrzeba więcej prawa czy zdrowego rozsądku? Przerwotne pytanie, które w wielu refleksjach podpowiada, jak poprowadzić własny proces sukcesji (…)

Każda firma, szczególnie w dobie zmiany pokoleniowej, wymaga przeglądu prawnego, zarówno na poziomie właścicielskim, jak i nadzorczym, zarządczym i operacyjnym.” Czytaj więcej
 

Pokolenie Next Gen

“Firmy rodzinne to splot pokoleń i ich predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej. To potencjał wspierający nie tylko gospodarkę, lecz również społeczności lokalne.”

Pokolenie Next Gen Family Start-Ups Fundacja rodzinna “Świadome planowanie sukcesji otwiera katalog mozliwych rozwiązań. Takich, w których możliwe będzie utrzymanie rodzinnego charakteru firmy oraz zabezpieczenie praw własności przed rozdrobnieniem” Czytaj więcej
 

Firma na pokolenia

‚Wielu właścicieli zadaje sobie pytanie czy istnieją narzędzia prawne pozwalające zabezpieczyć przejście praw do firmy na kolejne pokolenia, tak by firma zachowała tożsamość rodzinną.Zasadnicza odpowiedź powinna brzmieć, że tak. Co jednak powoduje, że ta odpowiedź nie może być uniwersalna? Choć powierzchowne przyjrzenie się rozwiązaniom prawnym nie pozostawia trudności decyzyjnych. Przybliżmy kilka podstawowych narzędzi.’

Czytaj więcej
 

Kontrola właścicielska

‚Firmy rodzinne powstały z inicjatywy rodziny lub wspólnie podejmujących działalność wspólników biznesowych. Tak funkcjonujące budują organizację, wartości biznesowe i w naturalny sposób podporządkowują się wizji właściciela kierującego przedsięwzięciem.”

Czytaj więcej
 

Planowanie sukcesyjne

Czy przedsiębiorca, podejmując wyzwanie prowadzenia biznesu, przygotowuje się do tego? Jakiej wiedzy mu potrzeba? Z jakiego wsparcia korzysta i jakie podejmuje ryzyka? Jaka jest jego odpowiedzialność?’

Czytaj więcej
 

Firma rodzinna, czyli jaka?

‚Wyzwaniem dla firm rodzinnych jest bezpieczeństwo i jego stworzenie lub zachowanie.

Bezpieczeństwo rozumiane nie tylko jako zabezpieczenie kapitału pieniężnego czy innych aktywów przed roztrwonieniem przez kolejne pokolenia. Bezpieczeństwo to również rozumiane jest jako podniesienie świadomości i konsekwencji prawnych podejmowanego ryzyka gospodarczego przez kolejne pokolenie. Ryzyko, które z perspektywy wieloletniego przedsięwzięcia rodzinnego jest większe niż 2-3 dekady temu. Ryzyko, które niegdyś nie mogło byś świadomie mitygowane versus to, które dzisiaj w obecności profesjonalizacji otoczenia może być nie tyle mitygowane, a kontrolowane.’ Czytaj więcej
2019-04-03 W magazynie Forum Branżowe | nr 3 (191) | marzec 2019 | ukazał się wywiad dotykający konsekwencji w sytuacji, w której prawa do firmy są w majątku wspólnym małżonków. Co dzieje się w przypadku konfliktu małżonków?