Podatki w sukcesji

rok 2019 | styczeń

Czy aspekty podatkowe często są kluczowym czynnikiem przy wyborze modelu przekazania biznesu określonym osobom?

Tak, one ważą określone decyzje. Dlaczego?

Dlatego, że każdy właściciel wolałby zreinwestować zarobione środki niż ponosić konsekwencje podatkowe decyzji wynikających z planowania sukcesyjnego, które to ma na celu dalsze kontynuowanie działalności i jej rozwój. A rozwój kosztuje. Nie tylko czas, ale i finanse.

Podatki występują przy każdej czynności rozporządzającej składnikami majątkowymi. Mogą to być różne kategorie podatków i ich występowanie będzie wynikało z zaprojektowanego schematu sukcesji.

I nie każda taka decyzja, czy myślenie może być schematem podatkowym wymagającym raportowania. Ważne jednak by planowanie sukcesyjne dotykało oceny podatkowej rekomendowanych rozwiązań, szczególnie w aktualnym otoczeniu podatkowym i szybko zmieniającym się obowiązkom podatników. Pozwoli to też zaplanować wszystkie koszty związane z procesem oraz ograniczy potencjalne powstanie zaległości podatkowych lub innych ryzyk.

 

~Agnieszka Krysik~

rok 2017

Sukcesja w biznesie, czyli międzypokoleniowy transfer m.in. aktywów, to nie tylko stricte okoliczności prawne. To również istotne okoliczności podatkowe.

Przy   podjęciu   decyzji   dotyczącej   przekazania   biznesu   biorą   Państwo  pod  uwagę  okoliczności  rodzinne,  operacyjne,   a  także  konsekwencje  prawnopodatkowe – i to nie tylko w majątku własnym, ale również w majątku sukcesorów. Zdarza się również, że przekazanie biznesu wywołuje określone konsekwencje w majątku przedsiębiorstwa.

Dynamicznie zmieniające się otoczenie podatkowe powoduje, że potencjalne korzyści w działalności operacyjnej, które można było uzyskać w ramach przekazania majątku osobom najbliższym, obecnie nie znajdują zastosowania. Przygotowywany plan sukcesji powinien uwzględniać planowanie podatkowe oraz wpływ procesu sukcesji na strategię i zyskowność firmy.

W osobnym artykule opiszę dlaczego aspekty podatkowe często są kluczowym czynnikiem przy wyborze modelu przekazania biznesu określonym osobom.

~Agnieszka Krysik~