SUKCESja nawet dla najmniejszych firm

Artykuł ukazał się w numerze 4(131)/2022 (lipiec/sierpień 2022 r.) “Nowego Kamieniarza”.

Nadal wiele firm rodzinnych prowadzi biznes w formie jednoosobowej działalności gospodarczej wpisanej do CEIDG lub w formie spółki cywilnej. Stan ten trwa bardzo często od lat 90. Pomimo możliwości przekształceń biznesu właściciele nie podejmują działań dających możliwość zmiany formy prawnej na spółkę prawa handlowego.