Konstytucja rodzinna i dokumenty towarzyszące procesowi sukcesji

rok 2020, kwiecień

Konstytucja rodzinna to zbiór zasad i reguł składających się na ład rodzinny. To relacja rodziny i firmy. Czy nabierze znaczenia w dobie kryzysu gospodarczego, z jakim polscy przedsiębiorcy zaczęli się mierzyć? Niejednokrotnie padało dotąd pytanie czym jest Konstytucja? Co zawiera, jak wygląda proces jej tworzenia? W dobie trudnych decyzji, gdy wartości którymi przez ostatnie dekady kierowali się właściciele nie wybrzmiewały w codziennym toku działalności, dzisiaj widoczne są bez potrzeby głębszej ich identyfikacji. Sposób zmierzenia się z przywództwem, odpowiedzialnością, sposobem rozwiązywania konfliktów, partycypacją w zyskach jak i w stratach, inicjatywą weryfikuje dojrzałość właścicieli i nowego pokolenia.

Dzisiaj w dobie wyzwań, sukcesja pisana jest w nowych warunkach. Ład rodzinny i sposób pokonywania trudności, wartości jakimi są odpowiedzialność, wiarygodność, rodzinność, lojalność, uczciwość nie pozostają hasłami i sporządzonymi dokumentami. Konstytucja pisana jest działaniami i czystym zachowaniem członków rodziny odpowiadających za biznes.

W wielu firmach dzisiejsze otoczenie gospodarcze pozwala wyłaniać prawdziwego przywódcę a każdy przykład pokaże czy przeprowadzenie firmy przez okres załamania gospodarczego odbędzie się przy udziale członków rodziny czy kadry zewnętrznej. Czy ład rodzinny pozwoli zachować rodzinny charakter firmy, czy dołączy do niej inwestor umożliwiający jej kontynuację. Czy ryzyko kryzysu gospodarczego zweryfikuje udział i zasady udziału członków rodziny w biznesie rodzinnym. 

Prace nad Konstytucją rodzinną nabiorą praktycznego doświadczenia, które zakreśli wizję przedsięwzięcia rodzinnego na nowo.

                                                                                                       ~Agnieszka Krysik~

 

rok 2017

Proces sukcesji najczęściej kojarzony jest z przygotowaniem testamentu albo umowy darowizny. Co wybrać? To zależy od formuły i momentu przekazania majątku.

Każdy  biznes  to  inna  konfiguracja.    Często    prowadzony   w   ramach   jednoosobowej   działalności   gospodarczej,   innym   razem   w   ramach   spółki  kapitałowej,  a  czasami  w  ramach  umowy  spółki  cywilnej.  Zdarza  się  też,  że  biznes  rodzinny  to  grupa  spółek,  tworząca  grupę kapitałową albo obejmująca strukturę spółek powiązaną jedynie osobą właściciela.

Od kilku lat obserwujemy zagraniczną ekspansję polskich przedsiębiorców. Konieczna jest wówczas międzynarodowa działalność operacyjna i stworzenie struktury kapitałowej z zagranicznymi podmiotami. Wszystkie te okoliczności wymuszają indywidualne potrzeby kreowania i strukturyzacji procesu sukcesyjnego.

Okoliczności rodzinne, kontynuacja wizji założyciela, dostępność środków na edukację czy działalność filantropijną to czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze prawnego rozwiązania sukcesji. Musi ono sprostać oczekiwaniom i potrzebom prawnym nestorów-założycieli, sukcesorów oraz pozostałych beneficjentów procesu sukcesji.

Przekazanie  firmy  to  nie  tylko  przygotowanie  testamentu  (choć  niekiedy  to wystarczy),  innych  rozporządzeń  na  wypadek  śmierci  czy  umowy  darowizny.  Nie jest to również jedynie przygotowanie właściwej  dokumentacji  korporacyjnej,  dobrych  umów  wspólników,  umów  inwestycyjnych  czy  wybór  najlepszych  rozwiązań   finansujących   działalność.   Proces   sukcesji  to    przede   wszystkim   stworzenie    rozwiązań   rodzinno-biznesowych  przenikających  bezpośrednio  w  przestrzeń prawną.  Podstawą  skutecznej  sukcesji jest tzw. konstytucja rodzinna, która na razie nie funkcjonuje w zbyt wielu rodzinach biznesowych.

~Agnieszka Krysik~