Konstytucja rodzinna i dokumenty towarzyszące procesowi sukcesji

rok 2017

Proces sukcesji najczęściej kojarzony jest z przygotowaniem testamentu albo umowy darowizny. Co wybrać? To zależy od formuły i momentu przekazania majątku.

Każdy  biznes  to  inna  konfiguracja.    Często    prowadzony   w   ramach   jednoosobowej   działalności   gospodarczej,   innym   razem   w   ramach   spółki  kapitałowej,  a  czasami  w  ramach  umowy  spółki  cywilnej.  Zdarza  się  też,  że  biznes  rodzinny  to  grupa  spółek,  tworząca  grupę kapitałową albo obejmująca strukturę spółek powiązaną jedynie osobą właściciela.

Od kilku lat obserwujemy zagraniczną ekspansję polskich przedsiębiorców. Konieczna jest wówczas międzynarodowa działalność operacyjna i stworzenie struktury kapitałowej z zagranicznymi podmiotami. Wszystkie te okoliczności wymuszają indywidualne potrzeby kreowania i strukturyzacji procesu sukcesyjnego.

Okoliczności rodzinne, kontynuacja wizji założyciela, dostępność środków na edukację czy działalność filantropijną to czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze prawnego rozwiązania sukcesji. Musi ono sprostać oczekiwaniom i potrzebom prawnym nestorów-założycieli, sukcesorów oraz pozostałych beneficjentów procesu sukcesji.

Przekazanie  firmy  to  nie  tylko  przygotowanie  testamentu  (choć  niekiedy  to wystarczy),  innych  rozporządzeń  na  wypadek  śmierci  czy  umowy  darowizny.  Nie jest to również jedynie przygotowanie właściwej  dokumentacji  korporacyjnej,  dobrych  umów  wspólników,  umów  inwestycyjnych  czy  wybór  najlepszych  rozwiązań   finansujących   działalność.   Proces   sukcesji  to    przede   wszystkim   stworzenie    rozwiązań   rodzinno-biznesowych  przenikających  bezpośrednio  w  przestrzeń prawną.  Podstawą  skutecznej  sukcesji jest tzw. konstytucja rodzinna, która na razie nie funkcjonuje w zbyt wielu rodzinach biznesowych.

~Agnieszka Krysik~