Strefy wsparcia

PROCES SUKCESJI

Wsparcie w procesie sukcesji koncentruje się w obszarach:
przygotowania Schematu Sukcesji, przeprowadzenia niezbędnych reorganizacji korporacyjnych i przekształceń, wdrożenia rozwiązań testamentowych, zmian własnościowych, sposobu zarządzania oraz dostosowania reguł istniejących w organach zarządzających i nadzorujących. Sukcesja to zapewnienie sprawnego nadzoru właścicielskiego realizującego cele sukcesji po odejściu założycieli. To zapewnienie ładu rodzinnego i firmowego (korporacyjnego). Proces sukcesji to jego uczestnicy, w wielu przypadkach zewnętrzna kadra menadżerska, która wyposażona w program motywacyjny wzmacnia osobowo zmianę pokoleniową.

RODZINA | ROZWIĄZANIA DLA POKOLEŃ 

Każdy proces sukcesji definiuje  cele, uwypukla wartości rodzinne identyfikujące firmę rodzinną i jej DNA. By zapewnić długoterminowość międzypokoleniowego przesięwzięcia kluczowe jest przyjęcie Konstytucji Rodzinnej zawierającej spis zasad, jakimi rodzina kieruje się w biznesie współtworząc firmę rodzinną na pokolenia.

Budując dla kolejnych pokoleń niezwykle ważne jest zapewnienie integralności praw do firmy. Możliwe jest to z udziałem fundacji prywatnej lub holdingu rodzinnego. Ich wykorzystanie wymaga prawnej strukturyzacji poprzedzonej właściwym przygotowaniem firmy i rodziny.

Warto zapoznać się z ofertą family office.

FIRMA | STABILIZACJA, RYZYKO I ROZWÓJ | DYWERSYFIKACJA

Strukturyzacja korporacyjna i zabezpieczenie funkcjonowania firmy jest ważne w obszarze korporacyjnym (umowa spółki, statut), jak i operacyjnym (kontrakty handlowe, tajemnica przedsiębiorstwa, dane osobowe, cyfryzacja, technologie, PODATKI I PRAWO). Firma nie rozwinie się jednak bez właściwego finansowania, dostępu do nowych rynków, do inwestycji i inwestorów.   
Rozwój firmy rodzinnej to również atrakcyjność dla potencjalnego kupującego (prywatnego czy funduszu).  Sprzedaż firmy nie oznacza końca rodzinnych inwestycji i działań gospodarczych.
Wielopokoleniowe przedsię- wzięcia rodzinne to również przygotowana polityka inwestycyjna i  dywersyfikacja. Niekiedy możliwa jedynie w wyniku sprzedaży firmy i podjęciu nowych wyzwań. 

Firmy rodzinne to szczególny segment polskiej przedsiębiorczości. Od kilku lat mierzący się ze szczególnym wyzwaniem – zmianą pokoleniową. Wymaga ona wsparcia w wielu płaszczyznach, kluczową nadal jest ta prawna. Zmiana pokoleniowa wymaga strukturyzacji przekazania zarządzania i własności. Warto by nie nastąpiła nagle. Inaczej spowoduje rozdrobnienie majątku i zwiększy ryzyko konfliktu. 

Zapraszam Państwa do kontaktu.

~ Agnieszka Krysik ~