Strefy wsparcia

Moja wiedza jako prawnika i doświadczenie członka firmy rodzinnej tworzą unikalne połączenie kompetencji niezbędnych do efektywnego przeprowadzenia procesu sukcesji. Wiem, że każdy biznes rodzinny jest inny, a jego właściciele mają swoją wizję na przekazanie sterów firmy, dlatego podchodzę indywidualnie do każdego procesu, zawsze mając na uwadze aspekt ludzki przeprowadzanych działań.

Jednym z obszarów mojego doradztwa jest sukcesja naturalna. Wspieram w wyborze najlepszej drogi przekazania aktywów na wypadek śmierci własciciela – spadkodawcy. Projektuję tekst testamentu wraz z pozostałymi dokumentami towarzyszącymi procesowi sukcesji zgodnie z wolą spadkodawcy. To obszar, który zawsze musi uwzględniać uwarunkowania biznesowe i rodzinne.

Świadomy przedsiębiorca z wyprzedzeniem planuje przekazanie biznesu, dlatego pomagam klientom w przygotowaniu schematu sukcesji (sukcesja umowna).  Proces sukcesji obejmuje obszar własnościowy (prawa do firmy), zarządzający i kontrolno-nadzorczy. Wiąże się z analizą kondycji firmy i relacji pomiędzy uczestnikami procesu. Ma za zadanie wdrożyć dlugoterminową wizję firmy rodzinnej i udziału w niej członków rodziny.

W tych procesach niezbędne okazuje się ustrukturyzowanie grupy podmiotów na nowo. Proces ten zależy od liczby osób uczestniczących po stronie właścicielskiej oraz tych pełniących funkcje w organach zarządzających i nadzorczych. Procesy transformacyjne tj. przekształcanie (w tym jednoosobowych działalności gospodarczych), dzielenie czy łączenie podmiotów, poprzedza badanie sukcesyjne (due diligence), które określa obszary wrażliwe w prowadzonej działalności.

Czasami    okazuje    się,    że    proces    sukcesji    w    gronie   najbliższych   nie   jest   możliwy.    Wtedy    wspieram    klientów   w   sprzedaży   firmy,    przygotowując   ją   do   tego i zabezpieczając interes właściciela. Opracowuję dokumentację transakcyjną, prowadze proces negocjacyjny wraz z zamknięciem transakcji. Kluczowy jest również dobór własciwego nabywcy, inwestora, którymi dziś obok funduszy są inne firmy rodzinne inwestujące zgromadzony kapitał i dywersyfikujące działalnośc jak i indywidualnie inwestorzy prywatni.

Kiedy proces sukcesji wymaga udziału inwestora czy wprowadzenia spółki na giełdę, towarzyszę klientom na każdym etapie inwestycyjnym.
Okres zmiany pokoleniowej to często czas decyzji o dalszym rozwoju firmy. Do niego niezbędny jest kapitał. Wsparcie prawne w tym zakresie jest niezbędne.

Wspieram moich klientów również w zakresie obsługi prawnej start-upów. Dla młodego pokolenia często ważna jest potrzeba sprawdzenia się w biznesie zgodnie z własnym pomysłem, wizją i strategią. Wówczas dobrym rozwiązaniem jest inwestycja w nowe przedsięwzięcie rodzinne, np. rodzinny start-up. Przy wsparciu finansowym najbliższych pozwoli to przyszłym sukcesorom odkryć blaski i cienie tworzenia biznesu od zera, a przy tym zbudować poczucie sprawczości, własnej wartości i odpowiedzialności za przedsięwzięcie. Dzięki zarządzaniu start-upem młody przedsiębiorca zbuduje relacje międzyludzkie i biznesowe, ale przede wszystkim odnajdzie przepis na efektywne przywództwo dopasowane do siebie i biznesu, który ma przejąć.

Zakres mojej działalności jest szeroki i oczywiście nie robię wszystkiego sama. Mam wsparcie w kompetentnym zespole, który pomaga mi skutecznie realizować stawiane przede mną wyzwania.

~ Agnieszka Krysik ~