Polecam, Agnieszka Krysik

grudzień 2020 r.

Komisja “BCC dla Rodzinnych”

Business Centre Club powołał Komisję “BCC dla Rodzinnych” pod przewodnictwem mec. Agnieszki Krysik 

platforma integrująca biznes rodzinny

Komisja “BCC dla Rodzinnych” to platforma integracji firm rodzinnych, członków BCC, wspierana przez przedstawicieli ekspertów BCC prowadzących działalność doradczą na rzecz firm rodzinnych.

wiedza i doświadczenie

Komisja “BCC dla Rodzinnych” podejmuje szereg działań edukacyjnych, eksperckich wspierających rozwój i odpowiadających na wyzwania firm rodzinnych.

dobra legislacja

Komisja “BCC dla Rodzinnych” to również silny głos BCC w działalności lobbingowej. Proces stanowienia prawa dla firm rodzinnych w dobie zmiany pokoleniowej jest szczególnie istotny dla zapewnienia wielopokoleniowości.

wymiana międzypokoleniowa

Zmiana pokoleniowa to niekoniecznie koniec dotychczasowego sposobu zarządzania a początek nowego. Chcemy by nasi członkowie czerpali wzajemne doświadczenie poprzez udział w przedsięwzięciach Komisji łączących międzypokoleniową wymianę doświadczeń.

24 stycznia 2020 r.

Konferencja poświęcona konsultacjom Zielonej Księgi nt. fundacji rodzinnej

24 stycznia 2020 r. odbyła się Konferencja poświęcona instytucji fundacji rodzinnej (fundacji prywatnej). Gospodarzem wydarzenia było Ministerstwo Rozwoju. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele innych resortów, organizacji przedsiębiorców, przedstawiciele firm doradczych. 
Podczas kilkugodzinowego spotkania dyskutowaliśmy o nazwie projektowanego rozwiązania, jego wpływie na szerokie grono interesariuszy, potrzebie gospodarczej. Dyskusja dotyczyła strukturyzacji funduacji począwszy od procedury jej powołania, funkcji organów i zasad ich funkcjonowania, nadzoru wewnętrznego i zewnętrznego oraz wpływie na obowiązujące w polskim porządku prawnym zasady testowania i możliwe konsekwencje podatkowe.
Zgodnie z deklaracją przedstawicieli Ministerstwa prace nad projektem ustawy, przy wsparciu środowiska działającego na rzecz przedsiębiorczości rodzinnej będą prowadzone dalej. Wkrótce możemy oczekiwać dalszych działań zmierzających do formalnego rozpoczęcia procedury legislacyjnej.

Więcej znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa
Zielona Księga o Fundacji Rodzinnej

Poznań, 24 września 2019 r.

Sukcesja firm – fundacje rodzinne pomysłem na akumulację polskiego kapitału

Debata podczas Forum Sukcesu Polskiego Biznesu  organizowanego przez Ministerstwo Przedsiebiorczości i Technologii w Poznaniu

Była to merytoryczna dyskusja nt. fundacji rodzinnej oraz Zielonej Księgi opublikowanej 13 września 2019 r.


Dziękuję za zaproszenie.

 Łódź, 17 września 2019 r. 

SUKCESja w organizacjach – to początek końca czy nowy początek?

Podczas Europejskiego Forum Gospodarczego w Łodzi r.pr. Agnieszka Krysik poprowadziła dyskusję na temat ‚SUKCESja w organizacjach – to początek końca czy nowy początek’. Debata z prezesami organizacji otoczenia biznesu była ciekawą rozmową, skupiającą się na różnicach w sukcesji firm prywatnych, w tym rodzinnych a sukcesją w organizacjach.

Dziękuję za zaproszenie.

13 września 2019 r

Zielona Księga

Opublikowana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ma na celu podjęcie dyskusji i prac nad wprowadzeniem narzędzia prawnego w polskim porządku, jakim jest fundacja rodzinna/fundacja prywatna. 

Pobierz Zieloną KsięgęCzytaj więcej
Zapowiedź Akademii GPW Growth

Akademia GPW Growth

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest organizatorem programu dedykowanego firmom prywatnym, w tym rodzinnym. W ramach GPW Growth zrealizowana będzie Akademia GPW Growth, w której eksperci podczas 10 sesji – zjazdów, będą dostarczać praktyczną wiedzę, która wesprze w rozwoju biznesów. Akademia to wykłady, prelekcje, warsztaty i narzędziownie. Narzędziownia w sesji 5 będzie poświęcona odpowiedzi na pytanie:
„Dlaczego strukturyzacja właścicielska jest narzędziem rozwoju firmy i jak właściwe regulacje prawne wspierają budowanie odpowiedzialnego biznesu?”

About us

Forum Firm Rodzinnych Forbes 2018 |2019


W 2018 roku powstała inicjatywa Magazynu Forbes oraz Partnerów działająca w środowisku firm rodzinnych. Inicjatywa mająca na celu podnoszenie świadomości wyzwań i problematyki dotykającej zarówno właścicieli jak i firm rodzinnych. Inicjatywa, która uhonorowała sukcesy tych, którzy w otoczeniu rodzinnym wnieśli duży wkład w rozwój polskiej gospodarki.
W ramach Forum Firm Rodzinnych Forbes Magazyn Forbes dokonał wielu wyróżnień rodzinnych przedsięwzięć, które zgodnie z metodologią zostały uwzględnione w rankingu magazynu.
I edycja Forum przebiegła w nurcie dyskusji i pytań związanych z wyzwaniami stojącymi przed prywatną przedsiębiorczością rodzinną. Głównym wyzwaniem wynikającym z trzech dekad wolnej przedsiębiorczości stała się zmiana pokoleniowa, sukcesja.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach https://www.forbes.pl/forum-firm-rodzinnych oraz w tekście podsumowującym red. Paweł Zielewski Gospodarczy patriotyzm? Wystarczy zadbać o firmy rodzinne 
https://www.forbes.pl/forum-firm-rodzinnych/2019/gospodarczy-patriotyzm-wystarczy-zadbac-o-firmy-rodzinne/4l7ckrs

II edycji Forum przyświecało pytanie: Czy opłaca się być firmą rodzinną?
Takim pytaniem rozpoczęła się debata otwierająca (w której miałam przyjemność wziąć udział), z której relację można obejrzeć na stronach www.forbes.pl Debata Otwierająca Forum 2019

Podczas gal regionalnych laureaci oraz paneliści rozmów (w których miałam przyjemność uczestniczyć również jako prowadząca panel) na ten temat jednoznacznie stwierdzali, że rodzinność się opłaca. Rozmowy poświęcone były tematom odpowiedzialności, wartości którymi kierują się właściciele i firmy rodzinne. Ciekawa dyskusja towarzyszyła panelowi podczas gali w Toruniu
Gala Toruń 2019 FFRF
oraz Sopocie Gala Sopot 2019 FFRF


SUKCESja to nie jedyne wyzwanie stojące przed firmami rodzinnymi. Zmiana pokoleniowa musi się później utrzymać zgodnie z jej założeniami a to wymaga umacniania rozwoju, dostępu do wykwalifikowanej kadry, rozwiązań, profesjonalizacji oraz otwartości na digitalizację. Istotne pozostają odkładane kwestie prawidłowej strukturyzacji prawnej ograniczającej ryzyka prawnopodatkowe oraz coraz częściej te, wynikające z nowych technologii i własności intelektualnej.
fot. Agata Dąbrowska Forbes