Planowanie sukcesyjne

‘Czy przedsiębiorca, podejmując wyzwanie prowadzenia biznesu, przygotowuje się do tego? Jakiej wiedzy mu potrzeba? Z jakiego wsparcia korzysta i jakie podejmuje ryzyka? Jaka jest jego odpowiedzialność?’ 

Kolejne pytania w artykule z cyklu o SUKCESji w Forum Branżowym w numerze majowym.

‘Planowanie sukcesyjne ma za zadanie dokonać analizy stanu faktycznego i prawnego. Zarówno po stronie właścicielskiej (praw do firmy), jak i rodzinnej. Zadaniem planowania jest również przyjrzenie się charakterowi funkcjonowania firmy i obszarów ryzyka (pracownicy, własność intelektualna i know how, kontrahenci, podatki, decyzje administracyjne, dotacje, finansowanie). Przygotowanie właścicielskie oraz po stronie organizacji (firmy) ma wesprzeć zmianę właścicielską (pokoleniową) oraz nie zaburzyć działalności operacyjnej, realizacji strategii i planowanej drogi rozwoju.

Planowanie to czas, kiedy właściciel przygląda się ponownie mechanizmom prawnym i operacyjnym. Od doradców oraz od organizacji otrzymuje informacje, które mają za zadanie pokazać i umożliwić zaktualizowanie wizji firmy oraz ocenę jej bezpieczeństwa.’