Firma na pokolenia

‘Wielu właścicieli zadaje sobie pytanie czy istnieją narzędzia prawne pozwalające zabezpieczyć przejście praw do firmy na kolejne pokolenia, tak by firma zachowała tożsamość rodzinną.Zasadnicza odpowiedź powinna brzmieć, że tak. Co jednak powoduje, że ta odpowiedź nie może być uniwersalna? Choć powierzchowne przyjrzenie się rozwiązaniom prawnym nie pozostawia trudności decyzyjnych. Przybliżmy kilka podstawowych narzędzi.’

Całość kolejnego artykulu z cyklu o Sukcesji w lipcowym numerze Forum Branżowego