Firma rodzinna, czyli jaka?

W magazynie Forum Branżowe od numeru kwietniowego możemy czytać cykl artykułów poświęconych SUKCESji. R.pr. Agnieszka Krysik przybliża w artykułach praktyczne, prawne aspekty procesów sukcesyjnych, wyzwań firm rodzinnych, możliwych kierunków rozwoju, ryzyk, jakie mogą się pojawić.

‘Wyzwaniem dla firm rodzinnych jest bezpieczeństwo i jego stworzenie lub zachowanie.

Bezpieczeństwo rozumiane nie tylko jako zabezpieczenie kapitału pieniężnego czy innych aktywów przed roztrwonieniem przez kolejne pokolenia. Bezpieczeństwo to również rozumiane jest jako podniesienie świadomości i konsekwencji prawnych podejmowanego ryzyka gospodarczego przez kolejne pokolenie. Ryzyko, które z perspektywy wieloletniego przedsięwzięcia rodzinnego jest większe niż 2-3 dekady temu. Ryzyko, które niegdyś nie mogło byś świadomie mitygowane versus to, które dzisiaj w obecności profesjonalizacji otoczenia może być nie tyle mitygowane, a kontrolowane.’

Całość artykułu dostępna w kwietniowym numerze Forum Branżowego.