Kontrola właścicielska

„Firmy rodzinne powstały z inicjatywy rodziny lub wspólnie podejmujących działalność wspólników biznesowych. Tak funkcjonujące budują organizację, wartości biznesowe i w naturalny sposób podporządkowują się wizji właściciela kierującego przedsięwzięciem.”

Niektóre z nich w pewnym momencie „oddają” zarządzanie pod stery zewnętrznej kadry menadżerskiej, podczas, gdy właściciele wycofują się do organu kontrolno – nadzorczego, pozostawiając sobie kluczowe decyzje. Decyzje te nie są niezależne od regulacji prawnych, korporacyjnych.(…) Biznes wymaga strategii, podobnie jak strukturyzacja właścicielska, szczególnie w firmach rodzinnych, gdzie relacje rodzinne odgrywają olbrzymią rolę. Właściciele wiedzą, że rodzina bez firmy może istnieć, ale firma rodzinna bez rodziny nie. Firma Taka wymaga trwałej kontroli właściciela; jej choćby lekkie zachwianie nie przełoży się wprawdzie na codzienne funkcjonowanie biznesu, ale wymaga właściwych narzędzi prawnych’

To tylko fragment kolejnego artykułu z cyklu o Sukcesji na łamach magazynu Forum Branżowe. 

Całość tekstu w czerwcowym numerze Forum Branżowego.